Windykacja należności.

Za Państwa świadczenie – gwarantowane wynagrodzenie!

spacer

Dbamy o to, by faktury naszych klientów nie pozostawały bez zapłaty. Cel ten realizujemy w znacznej mierze bez generowania kosztów poprzez procedury racjonalnego postępowania. Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę obejmującą pełny zakres świadczeń.

spacer

Korzyści wynikające dla naszych klientów to lepsza płynność finansowa, merytoryczne prowadzenie odnośnych kontaktów handlowych przez „neutralne” osoby trzecie, możliwość skoncentrowania się klienta na sprawach biznesowych.

spacer

taschenrechner
trennlinie

spacer

Wejście bezpośrednie:

spacer

Krótsza droga do sukcesu.

pfeilSprawdzanie wypłacalności i solidności kontrahentów
pfeilPrzedsądowe wezwanie do zapłaty
pfeilSądowe postępowanie upominawcze
pfeilWindykacja wierzytelności zagranicznych

Świadomość celu, minimalizacja kosztów.

pfeilSposoby efektywnego działania
pfeilB-C i B-B
pfeilMonitoring należności
pfeilWarunki

Koncentracja skuteczności.

pfeilObniżenie kosztów
pfeilPozyskiwanie informacji
pfeilKorekty wartości
pfeilMonitowanie dłużników
pfeilAnalizy i oceny
pfeilPrzejrzystość działań

Aktualności windykacyjne

pfeilUstawa o świadczeniu usług prawnych

Na udzielanie porad prawnych przez firmy windykacyjne w ramach złożonego zlecenia zezwalało już ....
pfeilwięcej

spacer

spacer

pfeilZabezpieczenie należności za usługi budowlane

Wymiar sprawiedliwości odkrył na nowo stare, lecz bardzo skuteczne prawo. Sąd Krajowy w Coburgu uczynił kierującego działaniami niewypłacalnego inwestora osobiście odpowiedzialnym za należności jego podwykonawców... pfeilwięcej

spacer

spacer

pfeilPostępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty nabrało już mocy prawnej i obowiązuje od dnia 12 grudnia 2008 r...

pfeilwięcej